Tjänster
 

Swemet är din självklara partner när det gäller kompletta lösningar för AMR verksamhet. Med spetskompetens och mångårig erfarenhet erbjuder vi våra kunder ett helhetsgrepp på smart metering, allt från strategiska frågor ner till minsta kabel. Våra erfarna konsulter har genom åren hjälpt otaliga kunder att effektivisera deras verksamhet. Ge oss en chans så skall vi tala om hur vi tillsammans skall effektivisera och lyfta din verksamhet!

Driftoptimering

- BÄTTRE PRESTANDA

I dag duger inget annat än timavläsning av elmätare. Det betyder att alltmer data ska skickas genom signalkablarna. Det, i sin tur, ställer högre krav på prestanda och här kommer vi på Swemet in i bilden.

Vi kan hjälpa till att optimera insamlingstiden, bygga ut och anpassa infrastrukturen så att den klarar dagens regelverk.

Ett led i att få bättre prestanda är att ha kontroll på vad som sker på elnätet, A-bandet.

Med MFA400, vårt instrument för frekvensanalys, kan du se störningar och störningar nära din signalfrekvens. Det ger dig stora möjligheter att plocka bort de repeterare/förstärkare på elnätet som används idag.

Vi på Swemet har gjort optimeringar i många svenska städer.

Vi berättar gärna vilka våra nöjda kunder är!

 

Elnätsanalys

– med åtgärd!

På Swemet har vi arbetat med elnätsanalys i frekvensområdet för

elnätskommunikation (PLC) sedan nittiotalet och vi vågar kalla oss Europas bästa konsulter när det gäller att lokalisera, identifiera och avstöra alla typer av störkällor som finns i elnäten.

Störningar på elnätet påverkar prestandan i alla insamlingssystem och vi vet vilka de vanliga störkällorna är, hur deras störningsmönster ser ut och hur man åtgärdar dem på bästa sätt.

Vill du att ditt elnätskommunicerade system skall fungera på bästa sätt? Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer.

 

EMC filtermontage

– Störningsfritt

Våra tekniker gör varje år ett hundratal montage av EMC filter för att avstöra olika produkter i elnätet. På uppdrag av elnätsägare gör vi mätningar, har dialog med slutkunder och leverantörer om åtgärder och i flera fall levererar vi och monterar lämpliga EMC filter.

Vi har lång erfarenhet av EMC filter i första hand för att avstöra frekvensområdet under 150kHz. Här kan vi leverera både egna och andra leverantörers filter, allt för att du som kund skall känna dig trygg i att när vi är klara är störningarna borta.

Stör din anläggning elnätsägaren eller har du som nätägare en kund som stör? Tveka inte att kontakta oss så tar vi ett helhetsgrepp kring problemen!