Referenser

E.ON

Swemet har unik kompetens och erfarenhet kring elnätskommuniserande AMI system. E.ON Elnät Sverige har under många år anlitat Swemet när det är optimering av elnätskommunikationen.

Till hjälp använder Swemet sina egna produkter, PQA400 och MFA400. Swemets produkter tillhör den nya generationen av instrument för frekvensanalys. Det möjliggör visuell presentation av signalnivå i bandet för PLC kommunikation på elnätet.

www.eon.se