Projektering

– IP på kopparkabel

Idag talar alla om IP och fiber men i många fall finns det redan massor med kopparkabel nergräv. Swemet har konverterat många gamla kopparnät till modern IP kommunikation genom att nyttja ny teknik på den gamla kabeln.

Idag kan man med teknik som t.ex. SHDSL komma upp i hastigheter uppemot 16Mbit på befintliga kablar. Detta sker till en bråkdel av kostnaden för att gräva ner egen fiber eller ansluta sig till andra leverantörers fibernät.

Så låt oss tillsamman tittar vi på ert nät och utifrån ert behov och era förutsättningar ta fram ett förslag på hur man kan bygga en IP infrastruktur. Vi kombinerar olika lösningar för att få det mest kostnadseffektiva nätet både nu och i framtiden.