Driftoptimering

- BÄTTRE PRESTANDA

tjansterI dag duger inget annat än timavläsning av elmätare. Det betyder att alltmer data ska skickas genom signalkablarna. Det, i sin tur, ställer högre krav på prestanda och här kommer vi på Swemet in i bilden.

Vi kan hjälpa till att optimera insamlingstiden, bygga ut och anpassa infrastrukturen så att den klarar dagens regelverk.

Ett led i att få bättre prestanda är att ha kontroll på vad som sker på elnätet, A-bandet.

Med MFA400, vårt instrument för frekvensanalys, kan du se störningar och störningar nära din signalfrekvens. Det ger dig stora möjligheter att plocka bort de repeterare/förstärkare på elnätet som används idag.

Vi på Swemet har gjort optimeringar i många svenska städer.

Vi berättar gärna vilka våra nöjda kunder är!