Referenser

 

Jämtkraft

logotyp_centreradSwemet har, i samarbete med Sagemcom, påbörjat leverans och installation av Sveriges första G3-PLC mätare. Den första testinstallationen omfattar ett antal utvalda nätstationer. Hittills visar installationen mycket goda resultat.

”Vi på Jämtkraft gör denna studie och pilot för att utvärdera nästa generation av elnätskommunikation. Vi har stora förhoppningar på att tekniken kommer att ge oss ett ytterligare mer effektivt system än dagens. Vi lägger stor vikt vid kompatibilitet och datasäkerhet. Vi uppskattar Swemets kompetens och erfarenhet av kommunikationsteknik i elnätssammanhang.” säger Anders Östberg, Jämtkraft

www.jamtkraft.se

 

Skövde

SdeLogo_CMYK_CSkövde Elnät förbereder sig för att möta de nya krav som ställs på elnätsägare enligt elregleringen från Energimarknadsinspektionen (EI). Swemet har fått förtroende att leverera statistikmätare till Skövde Elnäts samtliga transformatorstationer efter vunnen upphandling.

Samtliga statistikmätare, PQA400, innehåller strömtrafomätning, elkvalitetsmätning och frekvensanalys på samtliga faser. Till detta följer givetvis Swemets system SMART för att administrera mätpunkter samt samla in och hantera data.

www.skovde.se/Skovde-Elnat

 

E.ON

e-on-Logo-3502Swemet har unik kompetens och erfarenhet kring elnätskommuniserande AMI system. E.ON Elnät Sverige har under många år anlitat Swemet när det är optimering av elnätskommunikationen.

Till hjälp använder Swemet sina egna produkter, PQA400 och MFA400. Swemets produkter tillhör den nya generationen av instrument för frekvensanalys. Det möjliggör visuell presentation av signalnivå i bandet för PLC kommunikation på elnätet.

www.eon.se