PQA 400

- STATISTIKMÄTNING – ELKVALITETSMÄTNING – FREKVENSANALYS

pqa400Statistikmätning, spektrumanalys och elkvalitetsmätning – i en och samma mätare! Vår statistikmätare PQA 400 är en mätarapplikation med tre individuellt oberoende funktioner: statistikmätning av driftförhållanden, spektrumanalys samt mätning av elkvalitet.

Statistikmätning ger en bild av energi/ström-belastningen i mätpunkten. Spektrumanalysen ger dig kontroll på alla signalnivåer i frekvensområdet 3-150kHz. Elkvalitetsmätningen överensstämmer med normen PQA 400 och med Swemets system är du online med mätaren!

Du kommer helt enkelt att se saker som du inte sett förut och få en helt ny bild av elkvaliteten.

Vi gillar att göra saker för våra kunder som ingen annan klarar.

Ladda ner PDF