Swemet lanserar nytt instrument

Skärmavbild 2016-03-09 kl. 16.54.35Swemet lanserar det nya instrumentet MFA500 anpassad för samtliga världsstandarder inom Narrowband PLC (3-500 kHz).

Swemets instrument MFA500 vänder sig till en global marknad där man använder PLC kommunikation. Idag finns det miljontals smarta mätare med PLC kommunikation globalt. Swemet förväntar sig en stor efterfrågan på konceptet och initialt är instrument av MFA500 beställda till ett värde överstigande 400 tkr.

I ett PLC system kan användaren upprätthålla en insamlingsprestanda överstigande 99,8 procent men det kräver fortlöpande underhållsarbete. MFA500 används för att utesluta störningar, och i de fall störningar inträffar kan instrumentet både identifiera störkällan och ger dig möjlighet att åtgärda störningen. Tillsammans med Swemets ärendesystem “Navet” och instrumentet MFA500 får användaren en plattform för att hantera ärenden och samtidigt få en överblick var åtgärder sätts in både vad gäller personella resurser, i vilket skede åtgärder befinner sig och ger ett rapportunderlag till beställaren. Navet används bl.a av E.ON och Vattenfall i Sverige sedan många år för att de ska ha kontroll på deras ärenden gällande störningar på elnätet.

Störningar på elnätet påverkar prestandan i alla insamlingssystem och det nya instrumentet och plattformen realiserar Swemets expertis kring vilka de vanliga störkällorna på elnätet är, hur deras störningsmönster ser ut och hur man åtgärdar dem på bästa sätt.

 

Swemet tecknar nytt distributionsavtal

Skärmavbild 2016-01-21 kl. 23.28.40Swemet tecknar nytt distributionsavtal med ledande leverantör av trådlösa kommunikationsutrustningar

Swemet AB tecknar nytt distributionsavtal med Connode AB avseende radiobaserad kommunikationslösning. Samarbetet öppnar upp större möjligheter att nå den kommersiella marknaden såsom fastigheter och industri såväl som energibolagsmarknaden både i Sverige och Europa. Därmed beräknas avtalet vara positivt för Swemets omsättning såväl som rörelseresultat.

Avtalet öppnar upp en ny del av marknaden för Bolaget och är ett viktigt steg i ambitionen att utöka Swemets produktutbud. Connodes systemlösning för AMR (Automatic Meter Reading) bygger på ett automatiskt, redundant och självreglerande radiobaserat mesh-nätverk med inbyggd säkerhet och finns idag i drift hos ett stort antal energidistributörer.

- Genom samarbetet med Connode får Swemet ett heltäckande koncept som svarar mot marknadens krav. I vårt produktutbud kan vi nu överrida den polarisering som uppstått i marknad mellan PLC och radiokommunikation. Det gäller både elnätsbolag och kommersiella aktörer, säger Jan Axelsson, VD på Swemet.

Den nuvarande produktgenerationen är helt baserad på öppna standarder som IP v6 (6LoWPAN, IEEE 802.15.4 etc.) och ger en mycket flexibel och kostnadseffektiv kommunikations infrastruktur som kan användas för ett flertal applikationer. Produkterna stöder också andra användningsområden inom Smart Metering och Smart Grid. Systemet har även en hög skalbarhet och en krypterad kommunikationslösning som inte har någon påverkan på befintlig infrastruktur.

- Den svenska marknaden för smarta elmätare håller på att ta fart igen och vi ser stor potential i detta samarbete, genom Swemets erfarenhet och höga marknadsnärvaro, säger Michael Westberg, Vice Vd och Försäljningschef på Connode.

Connode AB, med huvudkontor i Stockholm, är en ledande leverantör av trådlösa kommunikationsutrustningar inom Internet of Things. Connode’s nuvarande generation produkter, Connode 4, är helt baserad på IPv6 och resultatet av tio års utrullning av storskaliga trådlösa mesh-nätverk inom framför allt AMR. Sedan 2006 har elnätsbolag och teleoperatörer implementerat produkter baserade på Connode-teknologi i storskaliga projekt i Europa, Mellanöstern och Asien. Connode är en ”Key Supplier” av mesh-teknik till världens största Smart Metering program, UK SMIP i Storbritannien, samt strategisk leverantör till Indiens största energibolag – Reliance Energy. Mer information: www.connode.com

Swemet genomför leverans till Dubai

Dubai 2Swemet AB har genomfört sin första leverans av frekvensanalysverktyget MFA400 till Dubai, där energibolaget DEWA har påbörjat installation av G3-mätare. Potentialen för Swemets produkter och tjänster i Dubai uppskattas till cirka 0,5 MSEK.

DEWA har idag 1,2 miljoner mätare och Swemet kommer att vara på plats i Dubai under januari och februari 2016 för att utbilda fälttekniker i hur felsökningar görs snabbt och effektivt med hjälp av MFA400. Leveransen av G3-mätarna sköts av Elster och första etappen bedöms vara klar till nyår. Ledande aktörer som Landis+Gyr är närvarande i Dubai för leveranser av G3-mätare vilket ger en fingervisning om marknadspotentialen i området.

Efterfrågan på Swemets instrument och utbildning ökar då fler energibolag installerar smarta elmätare i allt större skala. Leveransen av MFA400 till Dubai innebär en stor möjlighet för Bolaget att få ett fotfäste i Mellanöstern och därmed utöka sin globala närvaro.

 

Swemet lanserar ny mjukvara

image003Swemet AB lanserar en ny mjukvara, MFA Viewer 2.5, till sitt mätinstrument MFA400. Lanseringen av mjukvaran underlättar projektet med att byta samtliga elmätare i Europa då starka verktyg med modern grafik och flera nya funktioner behövs då det stödjer energibolagens fältarbete.

För Swemet innebär lanseringen att dagens licensintäkter på drygt 200 tkr, på den aktuella mjukvaran, kommer att fördubblas givet den befintliga indikerade efterfrågenivån på mjukvaran.

Tack vare den nya mjukvaran blir effekten en god insamlingsprestanda i mätinsamlingssystemen baserade på PLC (Power Line Communication). Swemets över 70 befintliga nätbolagskunder i Sverige och över 70 befintliga nätbolagskunder i övriga Europa kommer initialt att erbjudas en uppgradering av mjukvaran i handinstrumenten.

Viewer 2.5  innehåller bl.a. gränsvärden för belysningsnormen EN 55015 och endast med den funktionen kan fältteknikern signifikant lättare få bort belysningsarmaturer som genererar störningar på elnäten.

Leveranser av nya generationens elmätare har startat!

SagemcomSwemet AB:s partner Sagemcom har genomfört första kundleveranserna av nya generationens elmätare med kommunikationsteknik i G3-PLC-teknologi. För Swemet betyder det att Bolaget inom kort börjar leverera nya mätare och system till sina befintliga kunder.

Under 2014 uppgraderades G3-PLC standarden varpå grundläggande funktioner förbättrades och Sagemcom har under stark tidspress uppdaterat sina produkter. Exportvarianten har initialt levererats till flera kunder i Europa varvid en kund i Luxemburg har beställt 300 000 elmätare vilket visar på omfattningen av marknaden för nya el-mätare där Swemet är väl positionerade. För Swemet utgör leveransstarten en milstolpe och är av signifikant betydelse för kommande omsättningstillväxt.

Sagemcom Energy&Telecom SAS, en fransk högteknologisk koncern som omsätter cirka 10 miljarder SEK och är verksamt inom bredband och smarta ellösningar.