Swemet lanserar nytt instrument

Skärmavbild 2016-03-09 kl. 16.54.35Swemet lanserar det nya instrumentet MFA500 anpassad för samtliga världsstandarder inom Narrowband PLC (3-500 kHz).

Swemets instrument MFA500 vänder sig till en global marknad där man använder PLC kommunikation. Idag finns det miljontals smarta mätare med PLC kommunikation globalt. Swemet förväntar sig en stor efterfrågan på konceptet och initialt är instrument av MFA500 beställda till ett värde överstigande 400 tkr.

I ett PLC system kan användaren upprätthålla en insamlingsprestanda överstigande 99,8 procent men det kräver fortlöpande underhållsarbete. MFA500 används för att utesluta störningar, och i de fall störningar inträffar kan instrumentet både identifiera störkällan och ger dig möjlighet att åtgärda störningen. Tillsammans med Swemets ärendesystem “Navet” och instrumentet MFA500 får användaren en plattform för att hantera ärenden och samtidigt få en överblick var åtgärder sätts in både vad gäller personella resurser, i vilket skede åtgärder befinner sig och ger ett rapportunderlag till beställaren. Navet används bl.a av E.ON och Vattenfall i Sverige sedan många år för att de ska ha kontroll på deras ärenden gällande störningar på elnätet.

Störningar på elnätet påverkar prestandan i alla insamlingssystem och det nya instrumentet och plattformen realiserar Swemets expertis kring vilka de vanliga störkällorna på elnätet är, hur deras störningsmönster ser ut och hur man åtgärdar dem på bästa sätt.