Swemet genomför leverans till Dubai

Dubai 2Swemet AB har genomfört sin första leverans av frekvensanalysverktyget MFA400 till Dubai, där energibolaget DEWA har påbörjat installation av G3-mätare. Potentialen för Swemets produkter och tjänster i Dubai uppskattas till cirka 0,5 MSEK.

DEWA har idag 1,2 miljoner mätare och Swemet kommer att vara på plats i Dubai under januari och februari 2016 för att utbilda fälttekniker i hur felsökningar görs snabbt och effektivt med hjälp av MFA400. Leveransen av G3-mätarna sköts av Elster och första etappen bedöms vara klar till nyår. Ledande aktörer som Landis+Gyr är närvarande i Dubai för leveranser av G3-mätare vilket ger en fingervisning om marknadspotentialen i området.

Efterfrågan på Swemets instrument och utbildning ökar då fler energibolag installerar smarta elmätare i allt större skala. Leveransen av MFA400 till Dubai innebär en stor möjlighet för Bolaget att få ett fotfäste i Mellanöstern och därmed utöka sin globala närvaro.