Leveranser av nya generationens elmätare har startat!

SagemcomSwemet AB:s partner Sagemcom har genomfört första kundleveranserna av nya generationens elmätare med kommunikationsteknik i G3-PLC-teknologi. För Swemet betyder det att Bolaget inom kort börjar leverera nya mätare och system till sina befintliga kunder.

Under 2014 uppgraderades G3-PLC standarden varpå grundläggande funktioner förbättrades och Sagemcom har under stark tidspress uppdaterat sina produkter. Exportvarianten har initialt levererats till flera kunder i Europa varvid en kund i Luxemburg har beställt 300 000 elmätare vilket visar på omfattningen av marknaden för nya el-mätare där Swemet är väl positionerade. För Swemet utgör leveransstarten en milstolpe och är av signifikant betydelse för kommande omsättningstillväxt.

Sagemcom Energy&Telecom SAS, en fransk högteknologisk koncern som omsätter cirka 10 miljarder SEK och är verksamt inom bredband och smarta ellösningar.